Jdi na obsah Jdi na menu
 


Téma č. 8 Význam slibu

5. 10. 2009

„Poběžím cestou tvých přikázání, dal jsi mému srdci volnost.“
(Žalm 119, 32)

 

Téma 8. Význam slibu

(vhodné spojit s obnovou slibu v MS)

 

Časově lze zařadit podle potřeby místního společenství.

 

Dnešní téma můžeme pojmout poněkud jinak. Tento den se může stát slavnostním prožitím obnovení našeho závazku žít jako salesiáni spolupracovníci. Jako rodinné oslavy narozenin, výročí svatby a jiných důležitých mezníků v životě rodiny posilují soudržnost této rodiny, tak také „oslava“ naší příslušnosti k velké rodině Dona Boska může posílit rodinného ducha v našich společenstvích.

Určitě stojí za trochu pozornosti a námahy připravit pro všechny rodinnou slavnost s možnou účastí i našich blízkých. Společně prožít svátost smíření, mši svatou s obnovou slibu, poděkovat Bohu za všechny milosti závěrečným Te Deum a potom se sejít kolem jednoho stolu.

 

Modlitba:

Pane, dal jsi nám přikázání ne proto, abychom se cítili svázáni, ale naopak proto, abychom byli svobodní. Rozšířil jsi naše srdce, aby bylo schopno lásky. Pomáhej nám, abychom byli hodni této svobody a aby tvá láska v nás neustále rostla. Amen.

 

Vlastní námět:

 

Stanovy čl.32

Pravidla čl.14

 

Čl. 32. Význam a znění slibu

§ 1. Smyslem a účelem slibu je vyjádření vůle prožívat křestní závazek podle Plánu apoštolského života. Don Bosco navrhoval slib jako apoštolské vyjádření salesiánského povolání ve světě.

§ 2. Slib

Formulaci slibu lze přizpůsobit různým situacím při respektování jejího obsahu. Když se slib obnovuje, nahradí se slova „Proto, když jsem dokončil(a) svou přípravu, já NN, SLIBUJI“ slovy „Proto, já NN, OBNOVUJI SLIB“.

,,Klaním se Ti, Bože Otče, protože jsi dobrý a všechny miluješ.

Děkuji Ti, že jsi mě stvořil a vykoupil, že jsi mě povolal, abych se stal(a) členem(-kou) společenství Tvé církve, a že jsi mě v ní seznámil s apoštolskou rodinou Dona Boska, která pro Tebe žije ve službě mládeži a lidovým vrstvám.

Když si mě přitáhla Tvá milosrdná láska, chci Tě také já milovat konáním dobra.

Proto, když jsem dokončil(a) svou přípravu,

já NN, SLIBUJI,

že se budu snažit svým životem uskutečňovat evangelní plán Sdružení salesiánů spolupracovníků,

to znamená:

být věrným Kristovým učedníkem v katolické církvi;

pracovat ve Tvém království zvláště pro povznesení a spásu mládeže;

prohlubovat a dosvědčovat salesiánského ducha;

spolupracovat ve společenství této rodiny na apoštolátních iniciativách místní církve.

 

Otče, daruj mi sílu svého Ducha, abych dokázal(a) zachovat věrnost tomuto životnímu rozhodnutí.

Panna Maria Pomocnice, Matka církve, ať je se mnou a vede mě. Amen.“

 

 

Každý verš slibu salesiánů spolupracovníků a nakonec i celý slib jsou shrnutím toho, co to znamená být salesiánem spolupracovníkem. Neslibujeme, že budeme žít v pohodlí a pohodě, neslibujeme, že budeme vařit nejlepší kávu, aby bylo nad čím trávit volný čas s přáteli. Neslibujeme, že budeme tiší a přizpůsobiví světu. Slibujeme, že budeme „pracovat ve Tvém království“, tzn. že se budeme snažit tento svět znovu přivést k Bohu a jeho hodnotám. Budoucnost světa je v mladých a mladé lidi nám Bůh skrze Dona Boska svěřil. Odvážné? Nemožné? Pro Boha není nic nemožného. Stačí, když se mu dáme znovu k dispozici obnovou svého slibu.

 

Úkol na měsíc:

 

Text slibu si celý měsíc necháme po ruce a hlavně na očích a každý den promeditujeme jeden verš.